Tallers per NENS i JOVES. ESTIU 2015

En la següent taula poden veure els tallers que oferim per aquest ESTIU 2015, especialment pensats per nens i joves.

Si vol més informació o vol apuntar-se, pot contactar amb nosaltres AQUÍ.

 

 TALLERS GRUP 3: JOVES ADOLESCENTS, DE 12 A 16 ANYS

 

TALLER DE TÈCNIQUES D'ESTUDI. (12-16 ANYS)

Aquest taller està adreçat a joves adolescents que vulguin aprendre estratègies d'estudi o millorar-les, per tal d'optimitzar l'adquisició i la memorització de continguts. Així mateix, aquest taller suposa una oportunitat per aprendre a tractar la simptomatologia ansiosa que molts estudiants senten en els exàmens.

Els objectius que es persegueixen en aquest taller són:

 • Conèixer els factors i hàbits que influeixen en el bon estudi i aprenentatge.
 • Entendre la importància de la gestió del temps d'estudi per obtenir un bon resultat.
 • Aprendre a estratègies i tècniques d'estudi per tal d'optimitzar els aprenentatges.
 • Aprendre estratègies d'enfrontament de l'estrès davant les avaluacions.

Els continguts que tractarem són:

 • Factors i hàbits de treball que afavoreixen un bon aprenentatge: valoració del lloc on estudiem, el temps que dediquem a l'estudi, l'horari, les condicions externes, hàbits saludables...etc.
 • Tècniques essencials: lectura comprensiva, subrajat, esquemes (utilització dels mapes conceptuals com a eina), resums, etc.
 • Tècniques per a millorar el rendiment: preparatòries, tècniques de memorització, tècniques de lectura ràpida, tècniques de síntesi i tractament de la informació, i tècniques per preparar millor els exàmens.
 • Tècniques bàsiques per la planificació d'una bona feina (elaboració d'horari, ús de l'agenda, especificació dels objectius a assolir segons la metodologia SMART, planificació de les tasques, etc).

 

TALLER "CONEIX-TE" I ORIENTA'T" (12-16 ANYS)

Aquest taller està adreçat als joves que dintre de poc hauran de prendre decisions importants en la seva vida,  vers la tria d'assignatures o itineraris curriculars que més bé els convingui per les fites i objectius que volen assolir a futur.  Es tracta, primer de tot, de conèixer-se per tal que puguin triar i decidir en concordança amb la seva forma de ser i allò que els pot fer més feliços. Aquest taller està basat en els indicadors dels tipus psicològics Myers-Briggs.

Els objectius d'aquest taller són:

 • Conèixer els trets principals de la personalitat de cadascú per tal que puguin apreciar la relació entre la seva personalitat i allò que els pot fer feliços.
 • Orientar en conseqüència els itineraris curriculars o assignatures (segons l'edat i el moment de decisió que hagin de pendre en un termini curt) segons les seves preferències, i allò que els pot fer més feliços.
 • Aprendre a valorar-se pel que són i com són i no tenint en compte la història personal del seus progenitors.
 • Aprendre a prendre decisions i a responsabilitzar-se amb tot allò que és important acadèmicament en el futur dels nostres joves.

 Els continguts que s'hi treballaran en el taller seran:

 • Importància de triar amb el cor, i d'acord a allò que et fa feliç.
 • Perfil personalitat de cadascú dels participants, segons test Myers-Briggs (passació en grup, incloent diverses dinàmiques de grup perquè puguin conèixer-se millor).
 • Connexions amb els diferents tipus de personalitat i les matèries u carrers universitàries que a futur han de triar. Orientació acadèmica segons preferències de cadascú.
 • Tolerància a la frustració: no passa res si ens equivoquem, sempre podem tornar enrere.
 • Itineraris curriculars actuals.

 

TALLER DE RESOLUCIÓ DE COFLICTES (12-16 ANYS)

Aquest taller està adreçat a joves que vulguin aprendre estratègies i formes positives de confrontar una situació de conflicte, bé sigui a nivell individual o bé amb d'altres companys.

Els objectius que es persegueixen amb aquest taller són:

 • Que els nens i nenes prenguin consciència de les repercussions que poden tenir allò que fan o diuen respecte els demés i respecte sí mateixos.
 • Aprendre estratègies de resolució de conflicte tenint en compte les opinions i les visions que cadascú pot tenir.
 • Introduir i consolidar l'assertivitat com a actitud adient en la resolució de conflictes.
 • Que siguin capaços de respectar altres cultures i transformar en positiu els estereotips i les etiquetes afectives i transformar-les en positives.
 • Que aprenguin que no existeixen persones conflictives, sinó situacions en les que cal mediar.

 Els continguts que treballarem seran:

 • Definició de conflicte i les parts implicades.
 • Estratègies de resolució de conflicte inter-intra personals.
 • L'assertivitat i la tolerància com a actitud elementals en la resolució dels conflictes.
 • Les situacions conflictives (amics, relacions familiar, assetjament, etc).
 • Mediació i negociació com a eines apropiades en la resolució de conflictes.

  

TALLER D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA (12-16 ANYS)

Aquest taller està adreçat a totes aquells els joves adolescents  que vulguin exercitar i estimular les seves funcions cognitives tot i treballant les habilitats bàsiques de l'aprenentatge d'una forma pràctica. 

L'objectiu d'aquest taller és estimular les diferents funcions cognitives implicades en els aprenentatges (percepció,  atenció, memòria, llenguatge, pensament) amb activitats variades i multi sensorials adequades a l'edat i el desenvolupament del jove.  

Els continguts que treballarem en aquest taller són:

 • Percepció: exercicis destinats a estimular i incrementar les habilitats d'organització i interpretació de les dades que percebem mitjançant els sentits.
 • Atenció i concentració: exercicis dirigits a estimular l'atenció (selectiva, sostinguda i dividida) i a controlar la direcció de l'atenció vers estímuls rellevants.
 • Memòria: estratègies de memòria per a ajudar  a identificar i recordar la informació rellevant i rebutjar la no rellevant.   
 • Raonament: estimulació del raonament mitjançant exercicis de d'observació, comparació, relació, classificació, ordenament, classificació jeràrquica, anàlisi, síntesi i avaluació.

 

 

 


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com