PSICOPEDAGOGIA

La Psicopedagogia és una disciplina fusió dels coneixements de Psicologia i la Pedagogia. Aquesta disciplina, té com a missió estudiar a la persona i l'entorn en què es desenvolupa el seu aprenentatge, tenint en compte, però, tots els contextos que intervenen (personal, sociocultural, familiar i escolar). Per tant, la missió del psicopedagog és afavorir les situacions d'aprenentatge tot incidint en les dificultats que poden aparèixer en els processos d'aprenentatge.

Entre les actuacions psicopedagògiques que fem, destaquen:

  • Avaluació psicopedagógica per tal de determinar les dificultats d'aprenentatge.
  • Delimitació de les necessitats educatives especials en diferents trastorns (TDAH, Dislexia, Síndrome d'Asperger, Autisme...)
  • Intervenció en les dificultats d'aprenentatge. Reeducacions escolars.
  • Intervenció en problemes d'estudi concrets, facilitant estratègies adients per que els nens i adolescents progressin adequadament: tècniques d'estudi, entrenament cognitiu, estratègies mnemotècniques, habilitats socials...
  • Orientació educativa i professional.
  • Assessorament a les famílies i als centres escolars.

Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com