EL NOSTRE CENTRE

Psico Activa't és un centre especialitzat en el tractament de les alteracions cognitives i conductuals associades.

El primer repte que ens plantegem és determinar l'estat cognitiu de les persones que acudeixen al nostre centre, mitjançant l'avaluació del nivell cognitiu del subjecte.

Aquesta avaluació ens facilita un perfil cognitiu (o perfil de rendiment cognitiu) amb els punts forts i els punts a millorar en cadascú dels casos.
A partir del resultat, dissenyem un programa de rehabilitació (o estimulació) específic fet a mida amb l'objectiu principal de millorar les funcions cognitives que s'hi troben alterades (velocitat de processament, percepció, orientació, atenció, memòria, raonament, llenguatge ...), i mantenir i potenciar aquelles que s'hi troben preservades.

Però sovint, ens trobem que aquestes alteracions cognitives porten associades certes alteracions en el comportament i en la conducta que també mereixen la nostra atenció. És per això, que donem una resposta integral i gestionem, mitjançant teràpia individual o en grup, totes aquestes manifestacions que poden aparèixer, sense oblidar-nos del recolzament i ajut a les famílies.

Els nostres objectius són:

  • Conèixer el perfil cognitiu, emocional i funcional de les persones que ens venen a veure.
  • Prevenir el deteriorament cognitiu.
  • Tractament de les alteracions i disfuncions cognitives.
  • Tractament de les manifestacions conductuals i comportamentals associades.
  • Millorar la qualitat de vida en tots els aspectes de les persones.
  • Recolzament a les famílies i a altres estaments implicats.

L'abordatge d'una problematica concreta sovint requereix el treball multidisciplinar de vàries disciplines aplicades. En el nostre cas, ens servim dels coneixements aportats tant de la Psicologia com de la Psicopedagogia, però sense descartar col·laboracions puntuals amb altres professionals (terapeutes ocupacionals, pedagogs i logopedes) que poden enriquir els tractaments que portem a terme des d'una perspectiva multidisciplinària.


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com