APRENENTATGE LENT

Quan diem que l'aprenentatge d'un nen és lent ens referim a un aprenentatge que presenta certes particularitats, sobretot respecte el ritme, que fa que el situï per sota de la norma pel que fa el seu rendiment acadèmic i les seves habilitats cognitives. Són nens, en general, que presenten un desenvolupament normal, però amb immaduresa en alguna àrea cognitiva (velocitat de processament, atenció, memòria... ), la qual cosa fa que vagin a un ritme més lent del que s'espera per la seva edat.

Algunes de les característiques que presenten aquests nens són:

  • Lentitud en la velocitat de processament de la informació escolar i per seguir el ritme d'aprenentatge de la resta dels companys de classe.
  • Inadequació entre el nivell de desenvolupament de les seves estructures cognitives i el grau de complexitat dels continguts escolars.
  • Baixa motivació per aprendre, acompanyada d'una baixa autoestima.
  • Inadequació entre les seves habilitats psicolingüístiques i el llenguatge utilitzat pel professor.
  • Deficiències en l'atenció, concentració, memòria, planificació , processament, etc.

Tot això fa que el rendiment acadèmic sigui baix o molt baix, i que hagin de repetir algun curs per compensar aquesta lentitud en l'aprenentatge. Això fa que molts nens es sentin desvinculats del grup, podent presentar problemes d'inadaptació social (tenen pobres habilitats socials), conductuals (conductes disruptives amb la família, els companys i mestres), interpersonals (inseguretat, pobre autoconcepte, autoestima baixa), ansietat (aquest fet els genera molt d'estrès), depressió, tristesa i altres.  

En aquests casos, a nivell cognitiu cal millorar el funcionament de  totes les funcions que estan alentides, i molt especialment la velocitat de processament de la informació, entesa com la habilitat per a processar certa quantitat d'informació per unitat de temps (mecanisme que està molt relacionat amb l'atenció i del que depèn el bon funcionament de moltes funcions cognitives).

A nivell conductual i emocional, cal tractar totes aquelles manifestacions conductuals que poden aparèixer, tot i dedicant un espai per treballar les emocions i els sentiments deguts a la fruits de la frustració que aquesta situació comporta, i ajudar-los a construir una realitat molt més objectiva, optimista i alentidora de la que tenen. 

A Psico Activa't, prèvia AVALUACIÓ de les funcions que es veuen més afectades, dissenyem un PLA D'INTERVENCIÓ que inclogui els aspectes cognitius, emocionals i conductuals del nen/adolescent que calen tractar perquè puguin avançar i desenvolupar-se com a persones plenes, encara que sigui a un ritme més lent. Utilitzem tècniques d'estimulació cognitiva per a entrenar i millorar aquelles funcions que s'hi troben alentides,  especialment la velocitat de processament. Les manifestacions conductuals i comportamentals són tractades mitjançant teràpia cognitiva-conductual i tècniques de modificació de conducta. En quant les habilitats socials, utilitzem com a eina la intel·ligència emocional per educar l'emoció i els sentiments dels nens. Especial atenció requereix L'ASSESSORAMENT tant a familiars com a professors per tal que adeqüin el ritme d'aprenentatge i les metes a assolir d'una forma objectiva sense generar pressions i tensions emocionals que poden provocar la inadaptació social del nen.


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com