ALTERACIONS COGNITIVES

Les alteracions cognitives, o alteracions de les funcions cognitives, estan presents en molts trastorns i patologies. Són molts els  casos en que es trobem alterades  l'atenció, la memòria, les funcions executives, el llenguatge, la velocitat de processament, la percepció, la cognició social...

A nivell d'alteració de l'atenció, són nens i joves que es distreuen fàcilment, els costa molt concentrar-se,  tenen dificultats per a treballar en llocs on existeix contaminació acústica (sorolls), no són capaços de prestar atenció a més d'un estímul a la vegada (atenció dividida)...

A nivell de memòria, tenen problemes per a recordar  o evocar els continguts  o altres aspectes importants del dia a dia (cites, encàrrecs, deures...), perden el fil d'allò que estan llegint, els costa aprendre nova informació...

A nivell de funcions executives, són nens i joves que els costa prendre decisions, planificar-se  i gestionar el temps (no acaben els deures, necessiten més temps per acabar els exàmens i sovint els deixen incomplerts...), tenen problemes per a cercar solucions a problemes concrets, no controlen la seva impulsivitat, perseveren en tasques que no tenen rellevància....

A nivell de llenguatge,  trobem nens i joves que els hi costa trobar les paraules adients, confonen el significat, tenen dificultats per a expressar-se, dificultats en la comprensió dels missatges o converses, poden presentar un nivell lector més baix del que s'espera  per la seva edat, cometen molts errors gramaticals i ortogràfics...

A nivell perceptiu, tenen problemes per a distingir els estímuls visuals, per a identificar i discriminar els objectes, símbols (dificultats en l'escriptura i la lectura) o llocs,  problemes en la localització espaio temporal, problemes per a copiar o reproduir allò que veuen, per fer trencaclosques....

A nivell de veloitat de processament, ens trobem nens i joves amb un pensament alentit,  amb reaccions molt lentes,  tarden molt en fer les tasques, sempre acaben els últims...

A nivell de cognició social, són nens i joves que els costa canviar d'opinió davant les evidències, els costa ficar-se en el lloc dels altres, reconèixer les seves emocions, adequar la seva conducta davant les situacions socials...

Vegem on podem trobar alterades les funcions cognitives en població estudiantil que requereixin la intervenció del psicòleg i del psicopedagog.


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com