MILLORA DEL RENDIMENT COGNITIU

És possible millorar el rendiment cognitiu dels nostres fills mitjançant estimulació? Podem millorar el rendiment escolar i fer que avanci més despresa en els seus aprenentatges? 

El rendiment escolar o acadèmic està molt lligat al rendiment cognitiu de les persones.  L'estimulació cognitiva en nens  i adolescents ha demostrat què, entrenant les funcions cognitives (o funcions mentals), és possible millorar el rendiment escolar dels estudiants.

Tots, en algun moment donat, com a pares, com a estudiants, ens hem plantejat alguna vegada què podíem fer per rendir més en els estudis; és dir, com treure més profit de les nostres capacitats intel·lectuals: concentrar-nos més estona seguida, organitzar-nos de forma més efectiva, memoritzar millor els continguts, millorar el nostre raonament.... en definitiva, com utilitzar més i millor tot el potencial cognitiu que té el nostre cervell. 

Les funcions cognitives són tots aquells processos mentals que fiquem en funcionament quan portem a terme una tasca concreta.   Hi ha de dos tipus:  els processos cognitius simples o bàsics, que tenen un fort component genètic  (sensació, percepció, atenció, concentració i memòria)  i els processos superiors o complexes, que són capacitats  que es van adquirint al llarg del nostre desenvolupament mitjançant la interacció amb el món i les persones  (pensament, intel·ligència, llenguatge).

Quan parlem de millorar el rendiment cognitiu, ens referim a poder utilitzar de forma més òptima totes aquestes funcions, incidint en  tots els components que la conformen.  

Les funcions cognitives són essencials per enfrontar-se amb èxit als aprenentatges formals. L'adquisició de la lectura i l'escriptura,  els coneixements de ciències i matemàtiques i d'altres matèries, fan necessari que els alumnes hagin de ficar en funcionament aquestes funcions, ja que requereixen atendre, comparar, diferenciar , associar i integrar allò que ja han aprés amb els nous coneixements, memoritzar els continguts. organitzar-los...etc.   Així doncs, un  funcionament òptim de les funcions cognitives afavoreix un bon rendiment acadèmic.  

El  concepte de   “rendiment acadèmic”  té a veure amb la mesura de les capacitats que els alumnes van assolint gràcies als processos formatius.  Per tant, expressa allò que l’alumne va aprenent tant pel que fa referència a continguts, com pel que fa referència a la resposta davant els estímuls educatius.

Són  moltes les variables que intervenen en el rendiment escolar o acadèmic, però no totes tenen el mateix pes, ni tampoc afecten de la mateixa forma a totes les persones.   

VARIABLES RENDIMENT ACADÈMIC REUS

Nombrosos estudis en nens i joves sans mostren canvis cognitius quantitatius i qualitatius deguts a l'entrenament  cognitiu.  Entrenar les nostres funcions cognitives, fa que el nostre servei funcioni més i millor (connectivitat cerebral). En conseqüència, s'associa l'estimulació o l'entrenament cognitiu amb un millor aprofitament o rendiment acadèmic.

A Psico Activa't ens centrem en aquelles variables personals (cognitives i motivacionals) que incideixen en el rendiment escolar.  Oferim programes d'entrenament  cognitiu individualitzats que ajudan a optimitzar els processos cognitius subjacents en els diferents aprenentatge   (millora de l'atenció, concentració, memòria, funcions executives...),  tot i treballant els aspectes emocionals i motivacionals que s'hi troben implicats (autoestima, habilitats socials, identitat personal,  ansietat, autocontrol...). 


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com