MEMORITZACIÓ DE CONTINGUTS

Per a poder recordar la informació que ens arriba mitjançant els nostres sentits, és necessari que els mecanismes que intervenen en l'entrada de la informació, la codificació i emmagatzematge funcionin correctament.

La memòria està molt lligada amb els processos perceptius i atencionals, sense els quals, no seria possible que la informació es quedés en el nostre cervell. Gràcies a la percepció, som capaços de captar la informació que ens ve dels sentits i processar-la en el nostre cervell per donar-li un significat; en quant l'atenció, ens permet seleccionar la informació i processar només aquella que és rellevant per la realització d'una tasca en concret.

El desenvolupament de la memòria va unit al desenvolupament cognitiu de les persones. D'aquesta forma, en els primes mesos de vida (3-6), es va desenvolupant la memòria emocional i social; en nens de 2 a 6 anys, poden trobar formes d'emmagatzemar les representacions dels esdeveniments i recordar experiències concretes en forma de "guions" ; de 6 a 14 any, l'atenció selectiva es va perfeccionant i el repertori d'estratègies memorístiques s'incrementa (l'assaig, l'organització, estratègies de recuperació..etc); a l'adolescència, s'assoleix el pensament hipotètic, que permet especular i raonar més enllà de la realitat tangible, i el raonament deductiu i inductiu; a la joventut, el pensament pràctic, i així fins arribar a la maduresa (a partir de 40 anys, aproximadament), allà on la memòria comença el seu declivi.

La memòria té un paper crucial en els processos d'aprenentatge, però no és un sistema unitari, i això fa que els records no es guardin en un lloc concret, sinó que la informació s'emmagatzema en diferents subsistemes interrelacionats entre sí que tenen propòsits diferents; alguns ens permeten adquirir la informació, altres retenir-la i altres recuperar la informació quan és necessari.

En la següent figura es pot observar la relació que existeix entre les diferents memòries i aprenentatges i estructures del cervell.

 

Relacio memoria aprenentatge a res tarragona

Font:  Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, Rodríguez, B. G., Vicente, M. J., & Marrón, E. M. (2012). Neuropsicologia de la memòria. UOC. Barcelona.


Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com