NENS &
JOVES

Nens i joves que vulguin millorar el seu rendiment cognitiu i acadèmic:

És possible millorar el rendiment cognitiu dels nostres fills mitjançant estimulació? Podem millorar el rendiment escolar i fer que avanci més despresa en els seus aprenentatges?

(+ info)

Nens i joves que presentin alteracions cognitives per diversos motius:

Les alteracions cognitives, o alteracions de les funcions cognitives, estan presents en molts trastorns i patologies. Són molts els casos en que es troben alterades l'atenció, la memòria, les funcions executives, el llenguatge, la velocitat de processament, la percepció, la cognició social...

(+ info)

 

DIFICULTATS en l'APRENENTATGE

Parlem de dificultats d'aprenentatge per referir-nos a les alteracions que es presenten en el procés d’adquisició dels diferents aprenentatges, i que es manifesten en dificultats concretes per a interpretar les normes escoltades, per organitzar el pensament, per parlar correctament, llegir, escriure, o fer càlculs matemàtics.

(+ info)

 • Problemes per a memoritzar els continguts. (+ info)
 • Problemes en l'evocació dels continguts. (+ info)
 • Problemes en l'atenció i en la concentració. (+ info)
 • Aprenentatge lent. (+ info)
 • Retard simple del llenguatge. (+ info)
 

TRASTORNS de l'APRENENTATGE

Els trastorns d'aprenentatge (TA) són un grup heterogeni de trastorns que tenen una base neurobiològica i que poden afectar al llenguatge, la lectura, l'escriptura, el càlcul o el raonament. Aquests trastorns són la causa més freqüent de fracàs escolar. La prevalença es situa entre un 5 i un 15% de la població en edat escolar...

(+ info) 

 • Trastorns específics de la lectura: Dislèxia, retard lector i/o hiperlèxia.
 • Disortografia.
 • Discalculia.
 • Dislalia.
 • Trastorn per dèficit d'atenció sense hiperactivitat (TDA)
 • Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH).
 

TRASTORNS del DESENVOLUPAMENT

 • Síndrome de Down.
 • Síndrome de Rett.
 • XFràgil.
 • Retard maduratiu.
 

ALTRES AFECTACIONS amb ALTERACIONS COGNITIVES

 • Paràlisi infantil.
 • Epilèpsia.
 • Lesions cerebrals.

 
Comentari:

  Ajudem a nens i joves que requereixin estimular o reeducar les funcions cognitives i els processos implicats presents en diferents trastorns i disfuncions cerebrals.
Telf:  607 32 33 11    |   E-mail: info@psicoativat.com
 
 
 
Avda. La Salle, 45 (Despatx -C-)Reus (Tarragona)
 
web realizada por mussara.com